Aktualności

 

Puszcza Białowieska (Dec 16, 2011)


Białowieski Park Narodowy znajduje się w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Puszcza Białowieska leży po obu stronach granicy Polski i Białorusi, obejmuje 150 tys. ha. Strona wschodnia (Białoruś) obejmuje kompleks leśny o powierzchni 87,5 tys. ha i tworzy Park Narodowy "Bieławieżskaja Puszcza". Strona Polska obejmuje 62,5 tys. ha i jest to Białowieski Park Narodowy.


O historii słów kilka...

Niesamowita jest historia, dzięki której możemy podziwiać piękno przyrody w Białowieskim Parku Narodowym. Ochrona Puszczy odbywała się już w czasach monarchii, gdyż właśnie na tych rejonach miały miejsce polowania królewskie. Natomiast w XIX w. ów obszar uniknął procesów kolonizacyjnych m.in. karczowania lasów, aby móc zasiedlić ów teren i uprawiać na nim rolę. W związku z tymi szczęśliwymi zbiegami okoliczności w wieku XX obszar szczycił się lasami pochodzenia naturalnego oraz ich mieszkańcami – żubrami. Dopiero pierwsze niszczycielskie wyręby drzew na terenie Puszczy Białowieskiej przypadają na okres I Wojny Światowej, niestety już na początku 1919 roku giną w niej ostatnie żubry.


Początek Parku Narodowego
Pierwsza wyprawa uczonych pod wodzą prof. Władysława Szafera (rok 1919) miała na celu zbadanie obecności żubrów. Niestety wszystkie zwierzęta upolowano, więc rozpoczęto starania o ochronę fragmentu prastarej kniei w postaci Parku Narodowego. Efektem było utworzenie 29 grudnia 1921 roku leśnictwa "Rezerwat", które w roku 1924 r. uległo przekształceniu w nadleśnictwo o tej samej nazwie. Po upływie niecałej dekady, w 1932 roku obszar ten przekształcono w Park Narodowy w Białowieży, zajmujący powierzchnię 4693,24 ha w całości objęty ścisłą ochroną. W 1947 roku powiększono chroniony obszar do 4716 ha i zmieniono nazwę na Białowieski Park Narodowy. Ponownie teren powiększono w 1996 roku do 10 501,95 ha. Już od 1921 roku park posiadał wymagane walory przyrodnicze i spełniał wszystkie stosowne normy obowiązujące aktualnie w międzynarodowym terminie parku narodowego, więc jest to najstarszy z 23 Parków Narodowych w Polsce.


Żubry
Nie ulega wątpliwości, że największą atrakcją z której słynie Białowieski Park Narodowy są żubry, aktualnie ich populacja na świecie liczy 3400 osobników, z czego 650 żyje na terenie Puszczy Białowieskiej . W Polsce zwierze to znajduje się pod ochroną już od XVI wieku, dzięki dekretom królewskim. W Puszczy Białowieskiej ciężar dorosłych samców waha się od 440 do 920 kilogramów. Wysokość w kłębie dochodzi do 188cm. Z uwagi na swoją siłę, odwagę i męstwo częściej przedstawiany jest byk, rzadziej krowa, której waga wynosi od 320 do 640 kg. Żubry możemy oglądnąć w Rezerwacie Pokazowym Żubrów. Warto zwiedzić również Obszar Ochrony Ścisłej, Obręb Ochrony Hwoźna, Park Pałacowy i Muzeum Przyrodniczo – Leśnicze. Białowieski Park Narodowy oferuje również liczne ścieżki rowerowe oraz szlaki piesze.

Białowieski Park Narodowy jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym, który został wpisany przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa. Stanowi również najważniejszą – centralną strefę, Rezerwatu Biosfery Białowieża.

Reviews:
Add your comment

Add your comment

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Code in the picture:
Your Name(*):
Comment(*):