Przewodnik po Polsce

 

Babiogórski Park Narodowy


więcej Babiogórski Park Narodowy został utworzony w 1954 r. Ogólna powierzchnia Parku wynosi 3392 ha, z tego zespoły leśne zajmują 94% powierzchni. W 1976 r. UNESCO uznało Park za Rezerwat Biosfery.[Parki Narodowe]

Białowieski Park Narodowy


więcej

Białowieski Park Narodowy utworzono w 1921 r., zajmuje obecnie powierzchnię 10502 ha, w tym rezerwat ścisły (leśny) - 4747 ha. W 1977 r. decyzją UNESCO włączono Park do światowej sieci Rezerwatów Biosfery, zaś w 1979 r. uznano go za obiekt Dziedzictwa Światowego.

 

[Parki Narodowe]

Bieszczadzki Park Narodowy


więcej Bieszczadzki Park Narodowy został utworzony w 1973 r. na powierzchni 5587 ha. W 1989 r. powiększono go do 15710 ha, a następnie w 1996 r. do 27834 ha. UNESCO w 1992 r. uznało międzynarodowy, polsko-słowacko-ukraiński Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie" o pow. 164190 ha.[Parki Narodowe]

Drawieński Park Narodowy


więcej Utworzony w 1990 roku na powierzchni 11342 ha, głównie leśnej (83%). Chroni przyrodniczo najciekawsze obszary Pojezierza Zachodniego, reprezentując w skali europejskiej najcenniejsze fragmenty młodoglacjalnego krajobrazu równin sandrowych, ukształtowanych podczas ostatniej fazy zlodowacenia bałtyckiego.[Parki Narodowe]

Gorczański Park Narodowy


więcej Gorczański Park Narodowy utworzono w 1981 r. Obejmuje tereny rozciągające się na powierzchni 7019 ha; głównym elementem krajobrazu są lasy (95%). Jest to typowo leśny Park górski, z wyraźnie piętrowym układem roślinności (regiel dolny i górny).[Parki Narodowe]

Kampinoski Park Narodowy


więcej Drugi co do wielkości polski Park zajmujacy 38544 ha, utworzono w 1959 roku. Lasy stanowią tu 75%, grunty orne 15%, zaś wody i bagna 3% powierzchni. Obejmuje fragment Puszczy Kampinoskiej leżącej w pradolinie Wisły, w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej.[Parki Narodowe]

Karkonoski Park Narodowy


więcej Karkonoski Park Narodowy został utworzony w 1959 r. na powierzchni 5562 ha (lasy - 68%). Ochroną ścisłą objęto 1719 ha (31%). W 1992 r. UNESCO powołało międzynarodowy, polsko-czeski Rezerwat Biosfery "Karkonosze" o pow. ponad 60 tys. ha, dla ochrony najstarszych w środkowej Europie gór ery hercyńsko-kaledońskiej.[Parki Narodowe]

Ojcowski Park Narodowy


więcej Ojcowski Park Narodowy utworzono w 1956 roku. Najmniejszy Park Narodowy w Polsce zajmuje 2146 ha, z czego na lasy przypada 71%. Obejmuje on najpiękniejszy fragment Wyżyny Krakowskiej.[Parki Narodowe]

Pieniński Park Narodowy


więcej Pieniński Park Narodowy - w obecnym kształcie został utworzony w 1954 roku. Ochrona obejmuje 2231 ha, z czego na lasy przypada 70% ogólnej powierzchni. Ochroną ścisłą objęto 760 ha (34%).[Parki Narodowe]

Poleski Park Narodowy


więcej Park utworzono w 1990 roku. Jego powierzchnia wynosi 9648 ha, z czego na lasy przypada 41%. Park położony na wschodnich rubieżach Polski, w środkowej części Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego, gdzie zachowały się jedne z ostatnich w Europie obszary torfowo-bagienne, reprezentujące miniaturową postać europejskiej tundry i lasotundry.[Parki Narodowe]

Roztoczański Park Narodowy


więcej Został utworzony w 1974 roku na powierzchni 8482 ha, w tym lasy stanowią 95%. Park jest położony na Roztoczu Środkowym Wyżyny Wschodniomałopolskiej. Urozmaicony krajobraz Parku tworzą pasma lesistych wzgórz zbudowanych ze skał kredowych i wapiennych, pokrytych piaskami i częściowo lessem, przecięte doliną rzeki Wieprz i strumienia Świerszcz.[Parki Narodowe]

Świętokrzyski Park Narodowy


więcej Puszcza Jodłowa Parku Narodowego im. Stefana Żeromskiego to pierwotna nazwa części obszaru Gór Świętokrzyskich na Wyżynie Środkowomałopolskiej, na którym w 1950 r. został utworzony Świętokrzyski Park Narodowy. Jego powierzchnia wynosi 7632 ha, z czego 95% to lasy.[Parki Narodowe]

Słowiński Park Narodowy


więcej Słowiński Park Narodowy powołano do życia w 1967 roku obejmując ochroną 18789 ha (lasy 25%, wody 54%, torfowiska i łąki 4%). Ochroną ścisłą objęto 5935 ha (33%). W 10 lat później (1977) UNESCO uznało Słowiński Park za Światowy Rezerwat Biosfery.[Parki Narodowe]

Wielkopolski Park Narodowy


więcej Utworzony w 1957 roku Wielkopolski Park Narodowy obejmuje powierzchnię 7620 ha, (lasy - 58%). Park obejmuje najbardziej urozmaicone fragmenty Pojezierza Wielkopolskiego. Na różnorodną, polodowcową rzeżbę terenu składają się: moreny czołowe z największą pod Pożogowem (132 m npm), rynny polodowcowe wypełnione wodą (12 jezior), wały ozowe, drumliny, parowy, wydmy oraz sieć lewobrzeżnych dopływów Warty, m.in. Samicy i Wirynki.[Parki Narodowe]

Wigierski Park Narodowy


więcej Utworzenie Wigierskiego Parku Narodowego miało miejsce w 1989 roku. Ochrona obejmuje powierzchnię 14956 ha, w tym: lasy - 61%, wody - 19% oraz użytki rolne - 15%. Ochroną ścisłą objęto 386 ha (3%). W 1979 roku zespół jezior Wigierskich wpisany został do Międzynarodowego Projektu AQUA.[Parki Narodowe]